TIRÁŽ

I když Benteler International Aktiengesellschaft vynakládá maximální úsilí na to, aby na tuto webovou stránku umísťoval správné a kompletní informace, neposkytuje žádné prohlášení ani záruku toho, že informace poskytnuté prostřednictvím této webové stránky, včetně případných hypertextových odkazů používaných přímo či nepřímo z této webové stránky, jsou správné, kompletní nebo aktuální. Benteler International Aktiengesellschaft může kdykoli provádět změny v informacích na této webové stránce bez předchozího upozornění a nepřijímá žádný závazek tyto informace aktualizovat. Hypertextové odkazy poskytované na této stránce slouží pouze pro usnadnění a použití jakéhokoli odkazu neznamená, že Benteler International Aktiengesellschaft za danou stránku ručí. Benteler International Aktiengesellschaft není odpovědný za obsah žádné stránky, na kterou uvádí odkaz, ani za žádný odkaz obsažený na takové stránce.

Odmítnutí odpovědnosti. I když Benteler International Aktiengesellschaft vynakládá maximální úsilí na to, aby na tuto webovou stránku umísťoval správné a kompletní informace, neposkytuje žádné prohlášení ani záruku toho, že informace poskytnuté prostřednictvím této webové stránky, včetně případných hypertextových odkazů používaných přímo či nepřímo z této webové stránky, jsou správné, kompletní nebo aktuální. Benteler International Aktiengesellschaft může kdykoli provádět změny v informacích na této webové stránce bez předchozího upozornění a nepřijímá žádný závazek tyto informace aktualizovat. Hypertextové odkazy poskytované na této stránce slouží pouze pro usnadnění a použití jakéhokoli odkazu neznamená, že Benteler International Aktiengesellschaft za danou stránku ručí. Benteler International Aktiengesellschaft není odpovědný za obsah žádné stránky, na kterou uvádí odkaz, ani za žádný odkaz obsažený na takové stránce. Obsah této webové stránky je chráněn autorským právem. Můžete si však tisknout a stahovat části materiálů z jejích různých sekcí, a to pouze pro Vaše vlastní nekomerční použití. Jakékoli jiné kopírování, další šíření, přenos nebo zveřejňování stažených materiálů je přísně zakázáno bez výslovného písemného souhlasu společnosti Benteler International Aktiengesellschaft. Zavazujete se, že nebudete v materiálech stažených ze stránek pozměňovat ani vymazávat žádná upozornění na autorská práva. Benteler International Aktiengesellschaft v žádném případě nepřejímá odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné škody ani za jakékoli škody způsobené nemožností použití, ztrátou dat nebo ušlým ziskem, ať v důsledku smluvní činnosti, nedbalosti nebo jiné události související s použitím nebo uplatňováním dokumentů, služeb nebo informací dostupných na této webové stránce.

Vydal:
Benteler International Aktiengesellschaft
Schillerstraße 25-27
5020 Salzburg Rakousko
Telefon: +43 662 2283- 0

Benteler International Aktiengesellschaft, Salzburg,
Právní forma v Rakousku: Aktiengesellschaft (akciová společnost)
Číslo v obchodním rejstříku: FN319670D
Soud obchodního rejstříku: Zemský soud Salzburg
Registrační číslo DPH: ATU 64866513

Redigoval: Benteler International Aktiengesellschaft Corporate Communications
Schillerstraße 25-27
5020 Salzburg Rakousko

Internetové zastoupení: Panama Werbeagentur GmbH

YouTube is disabled

We need your consent to use YouTube videos. For more information, see our Privacy Policy.