Dokáže jeden nápad změnit zaběhlý
způsob uvažování?

Můžete stoupat po kariérním žebříčku
a přitom se věnovat rodině?

Máte svou mezinárodní kariéru
skutečně na dosah?

Lze úspěch celku vytvářet podporou
jednolivce?

Dá se úspěch
celku rozvíjet
podporou individuality?

Ano, v BENTELERU je to možné. Aby se nám to dařilo i nadále, používáme systém včasného objevování talentů. Ty pak všemožně podporujeme a jejich silné stránky neustále rozvíjíme. Osobní úspěch proto zažijete v týmu svých kolegů. Můžete v něm mít jakoukoli roli, ale v první řadě budete sami sebou. Těšíme se na vás!

HLEDÁME OSOBNOSTI.

Inovativní také často znamená nekonvenční. Proto má BENTELER rád odvážné osobnosti, které dovedou kráčet po nových cestách. Chceme od vás, abyste svou osobnost aktivně zapojili do společnosti, a tak podněcovali nové nápady. My vám za to poskytneme nejrůznější příležitosti k plnému využití vašich silných stránek. Jste například nadšeným cestovatelem? Pak se můžete těšit na rozmanité úkoly v nejrůznějších odděleních po celém světě. Ale ať u nás zakotvíte kdekoli, budete mít dobré šance na postup, protože nejraději obsazujeme pracovní pozice odpovědnými interními pracovníky. To znamená, že v BENTELERU nejen podporujeme vzájemné úspěchy - ale i Vaše vlastní osobní zdokonalování. Souhrnně to lze vyjádřit takto:
  • Projevte svou osobnost
  • Ukažte své silné stránky
  • Využívejte příležitostí k povýšení

NE VŠECHNY KARIÉRY JSOU STEJNÉ.

V BENTELERU je nejvyšší prioritou další rozvoj zaměstnanců. Vytvořili jsme model jedinečné kompetence, který nám pomáhá rozpoznávat mezioborové schopnosti a dovednosti v jednotlivých zaměstnancích již v raném stádiu. Díky své transparentní povaze nám tento model zajišťuje, že si je každý jednotlivec vědom kompetencí a požadavků, které jsou relevantní pro jeho rozvoj, a že je umožněno srovnatelné hodnocení výkonu zaměstnanců. A co víc, v průběhu celého procesu s námi udržujete neustálý dialog, kterým jste informováni o svém současném postavení. My tak můžeme na začátku identifikovat osobní silné stránky a pak vytvořit základnu pro individuální kurzy a další příležitosti ke vzdělávání - a tím napomoci k pokrokům v rozvoji vaší osobní kariéry. Výsledkem je vzájemný úspěch, který je v BENTELERU individuálně podporován.

ZVLÁŠTNÍ PROGRAM PRO ZVLÁŠTNÍ ZAMĚSTNANCE.

Buďte v BENTELERU vším - to není pouhý slib, nýbrž podniková kultura v reálném světě. S touto kulturou na zřeteli chceme do roku 2020 interně obsadit minimálně 80% našich vedoucích pracovních pozic. Klíčem k úspěchu je náš interní program dalšího rozvoje, BENTELER Talent Circle, který vám zajistí cílenou podporu při dosahování odpovědných pracovních pozic a rovněž přispěje k vašemu celkovému rozvoji. Vaše podpora:
  • Účast v kurzech (např. vedení, simulace podnikání, kompetence)
  • Tvorba rozvojového plánu zaměřeného na vedení a kompetence
  • Společné události v celopodnikové síti (výměna zkušeností, pohovory apod.)
YouTube is disabled

We need your consent to use YouTube videos. For more information, see our Privacy Policy.