Dokáže jeden nápad změnit zaběhlý
způsob uvažování?

Můžete stoupat po kariérním žebříčku
a přitom se věnovat rodině?

Máte svou mezinárodní kariéru
skutečně na dosah?

Lze úspěch celku vytvářet podporou
jednolivce?

Lze zaběhlý způsob
uvažování změnit
nějakým nápadem?

Ano, v BENTELERU je to možné. Vždy věnujeme pozornost nápadům našich zaměstnanců. U nás máte optimální podmínky pro tvůrčí nápady, které nakonec přispívají k rozvoji celé rodiny BENTELER. Tak co napadne vás?

CHCEME SLYŠET, CO SI MYSLÍTE.

Skupina BENTELER je určována lidmi, kteří zde pracují. Proto je pro nás velmi důležitý názor každého jednotlivce. Svými odbornými znalostmi, zvláštními schopnostmi a individuálními nápady můžete rozhodným způsobem přispět k našemu společnému úspěchu. V kombinaci s horizontálními hierarchiemi a neustálým dialogem mezi zaměstnanci a vedením tak vzniká jedinečně harmonická podniková kultura. V BENTELERU můžete růst společně s námi a utvářet si svou vlastní kariéru. Souhrnně to lze vyjádřit takto:
  • Přispívejte svými vlastními nápady
  • Těšte se z důvěry
  • Zažívejte ocenění
YouTube is disabled

We need your consent to use YouTube videos. For more information, see our Privacy Policy.