Kvalitní život – na pracovišti i mimo něj

Když přijde na hledání rovnováhy mezi pracovními a osobními závazky, každý z nás potřebuje čas od času trochu pomoci – a my se domníváme, že by zaměstnavatel měl podporovat své zaměstnance při zvládání životních výzev, kdykoli to bude možné.

Umožňujeme matkám i otcům, kteří se vracejí z mateřské nebo rodičovské dovolené, přejít na částečný úvazek, pokud o to požádají. To jim dává větší flexibilitu při kombinování pracovních povinností a času stráveného s rodinou

YouTube is disabled

We need your consent to use YouTube videos. For more information, see our Privacy Policy.