POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Kdo je správce při zpracování údajů?

Správce

BENTELER International AG
(dále označovaná jako „BENTELER“)
Schillerstr. 25–27
5020 Salzburg
Telefon: +43 (0)662 2283-0

Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny

Wolfgang Schlattmann
BENTELER RV GmbH
33104 Paderborn
datenschutz@benteler.com
Telefon: +49 (0)5254 81 302866

Za jakým účelem budou Vaše údaje používány?

Společnost BENTELER a poskytovatel služeb, kterého pověříme, budou zpracovávat pouze osobní údaje, které souvisejí s procesem výběru našich zaměstnanců. Vaše údaje nezpřístupňujeme žádným dalším společnostem mimo skupinu BENTELER, ani je nepoužíváme pro žádné jiné účely.

Jak jsou Vaše údaje chráněny?

Skupina BENTELER zavazuje společnosti, které mají přístup k osobním údajům, aby s těmito údaji nakládaly jako s důvěrnými a aby respektovaly ochranu údajů v souladu s platnými místními předpisy. Přístup k údajům mají pouze ti zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k výkonu své práce. Tito zaměstnanci jsou příslušným způsobem povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat zákony zajišťující ochranu údajů.

Náš poskytovatel služeb je smluvně zavázán k ochraně údajů v souladu s ustanoveními na ochranu údajů, které ukládá legislativa Evropské Unie.

Zaměstnanci našeho poskytovatele služeb jsou povinni nakládat s osobními údaji jako s důvěrnými.

Jak dlouho skupina BENTELER uchovává Vaše údaje?

Pokud nám nesdělíte něco jiného, údaje budou uchovávány po dobu šesti měsíců od data poslední aktualizace tak, aby je bylo možné použít pro jiná volná místa, která by mohla být pro Vás vhodná, pokud nám za tímto účelem dáte svůj souhlas. Vzhledem k dlouhým lhůtám podávání žádostí a výběrového řízení u absolventů, uchováváme jejich údaje po dobu až 24 měsíců (pouze v Německu).

Oprava či výmaz údajů

Jakmile nám zašlete své osobní údaje a životopis, můžete tyto údaje kdykoliv upravit. Žádost o jiné pracovní místo automaticky vede k aktualizaci údajů v databázi uchazečů a je uložen aktuální záznam údajů. Kdykoliv také můžete požádat, abychom Vaše údaje vymazali, kliknutím na tlačítko „Vymazat“ (Delete) nebo tím, že nám zašlete e-mail na adresu datenschutz@benteler.com. Dále máte právo kdykoliv získat bezplatně informace o osobních údajích, které o Vás evidujeme. Zašlete nám prosím e-mail na adresu datenschutz@benteler.com, pokud si přejete tuto možnost využít.

Co je třeba zvážit při zasílání informací přes Internet?

Formulář žádosti, všechny informace, které obsahuje, a všechny informace, které jste nám poskytli v souvislosti s procesem podání žádosti, budou zasílány přes Internet, který je přístupný všem. Berete na vědomí, že navzdory šifrování, které my a naši poskytovatelé služeb používáme, není tento způsob přenosu dat bezpečný a že data mohou být zasílána přes hranice národních států bez omezení a bez ohledu na místo odesílatele či příjemce. Ani skupina BENTELER, ani žádný z jejích externích poskytovatelů služeb neponese odpovědnost (bez ohledu na to, zda se jedná o škodu na zdraví, ztrátu nebo jinou škodu) vůči uchazečům v důsledku zaslání jejich osobních údajů (včetně jakýchkoli chyb, prodlení nebo poruch přenosu) přes Internet.

Kontaktní údaje

Další informace o ochraně údajů ve společnosti BENTELER najdete zde. Obraťte se na nás, máte-li jakékoli další otázky týkající se ochrany údajů v naší on-line sekci pracovních příležitostí BENTELER a otázky týkající se těchto informací o ochraně údajů, nebo pokud si přejete výpis svých osobních údajů.

Zašlete nám prosím e-mail na adresu datenschutz@benteler.com, pokud si přejete tuto možnost využít.