Zásady ochrany osobních údajů

Sběr, zpracování a použití údajů

Při návštěvě našich webových stránek používáme mimo jiné následující statistické informace ke zlepšení našeho webu:

  • - počet návštěvníků jednotlivých webových stránek
  • - použitý operační systém a prohlížeč
  • - poskytovatel internetu, datum a čas přístupu

 
Google Analytics

Skupina BENTELER používá k vyhodnocení používání této webové stránky Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Používá se operační režim „Universal Analytics“. To umožňuje přiřadit data, relace a interakce mezi zařízeními k pseudonymnímu ID uživatele, a tak prozkoumat aktivity uživatele na různých zařízeních.

Zprávy jsou sestavovány pro BENTELER na vašich webových aktivitách, aby bylo možné přizpůsobit internetový server vašim potřebám.

Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem použití tohoto webu jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a uloženy na tomto serveru.

Jak bylo stanoveno správcem tohoto webu, Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, ke shromažďování zpráv o činnostech na webu a k poskytování dalších služeb správci webových stránek souvisejících s používáním webu a internetu.

Soubory cookie

Cookies jsou malé soubory, které umožňují ukládání specifických informací o zařízení na přístupových zařízeních uživatelů (PC, smartphone nebo podobné zařízení). Nejprve se používají k tomu, aby webové stránky byly uživatelsky přívětivé a pro účely související s uživatelem (např. ukládání přihlašovacích údajů). Za druhé se používají k zaznamenávání statistických údajů týkajících se používání webových stránek a k analýze webových stránek za účelem zlepšení. Uživatelé mohou kontrolovat, zda se cookies používají. Většina prohlížečů má možnost, že ukládání cookies je omezeno nebo zcela zabráněno. Rádi bychom však zdůraznili, že pokud nebudou použity soubory cookie, bude používání a zejména pohodlí uživatele omezeno.

Mnoho firemních online reklamních souborů můžete spravovat prostřednictvím americké webové stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo webové stránky EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Ochrana vašich osobních údajů

Pro Google Analytics byla aktivována funkce anonymizace IP, která chrání vaše osobní údaje a zajišťuje, že nelze navázat spojení s konkrétním uživatelem. Je-li aktivována funkce anonymizace IP, bude vaše adresa Google před odesláním na server zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru.

Úplná IP adresa je přenášena pouze na server Google v USA a ve výjimečných případech je zde zkrácena. IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nebude sloučena s dalšími daty od Google. Pokud budeme mít další osobní údaje o uživatelích našich webových stránek, nebudeme je slučovat s údaji sledování webových stránek nebo jinými neosobními údaji.

Další informace o smluvních podmínkách a ochraně osobních údajů služby Google Analytics naleznete na adrese visit https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ nebo spíše na adrese https://policies.google.com/?hl=en.

Účel zpracování

Google jménem provozovatele tohoto webu použije tyto informace k vyhodnocení využití vašeho webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s tímto webem a používání internetu provozovateli webu.

Právní základ

Právním základem pro používání Google Analytics je váš souhlas v souladu s https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679

Příjemci / kategorie příjemců

Google Inc. je příjemcem shromážděných údajů.

Přenos dat do třetích zemí

Osobní údaje budou předávány v rámci ochrany soukromí EU-USA na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti v USA. Certifikát lze nalézt na adrese https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Doba uložení dat

Po 14 měsících budou data, která nám zašlete a která jsou propojena s cookies, ID uživatele (např. ID uživatele) nebo reklamním ID, automaticky odstraněna. Vymazání údajů, jejichž retenční doba byla dosažena, se provádí automaticky jednou měsíčně.

Dotčená práva

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem tím, že zabráníte ukládání souborů cookie odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; jako provozovatel webu však upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu.

Námitky proti sledování webové analýzy (opt out)

Ukládání všech souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto a jiných webových stránek. Kromě toho můžete zabránit přenosu dat generovaných souborem cookie souvisejících s používáním webu (včetně vaší IP adresy) do Googlu a zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který lze získat za následujících odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Použití služby Google Analytics můžete odmítnout kliknutím na následující odkaz. V počítači bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu: Zakázat Google Analytics

Využití reklamních funkcí Google Analytics

Funkce standardu Google Analytics, které podporují zájmově orientovanou reklamu a reklamu na základě surfování uživatelů, se na tomto webu používají kromě standardní konfigurace Google Analytics. V této souvislosti používá Google Analytics soubor cookie třetí strany od společnosti DoubleClick pro vyhodnocení údajů o chování uživatelů při surfování na různých webových stránkách. Na základě těchto údajů lze provést statistická prohlášení týkající se demografických údajů a oblastí zájmu uživatelů webových stránek.

Jste výslovně upozorněni, že nemůžeme získat přístup k žádným údajům o konkrétním uživateli a statistické údaje, které používáme, nelze vysledovat u konkrétního uživatele.

Někteří návštěvníci našich webových stránek budou mít po své návštěvě naši reklamu zobrazenou na jiných webových stránkách. Tento typ reklamy se nazývá remarketing nebo přesměrování. Pokud proti umístění těchto reklam budete mít námitky, doporučujeme vám použít jednu z výše uvedených možností k deaktivaci sledování webových stránek uživateli webových stránek. Google také nabízí možnost nezávislé správy souborů cookie pro nastavení vlastních reklamních preferencí: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/.

Používání Matomo (Piwik)

Kromě služby Google Analytics tento web využívá také službu Matomo (Piwik). Za tímto účelem jsou informace o použití generované souborem cookie přenášeny na server a ukládány pro účely analýzy využití, což slouží k optimalizaci webových stránek. Během tohoto procesu bude vaše adresa lP zkrácena, takže zůstanete jako uživatel anonymní. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky nejsou poskytovány třetím stranám. Pokud nesouhlasíte s uložením a vyhodnocením dat vygenerovaných z vaší návštěvy pomocí Matomo (Piwik), můžete svůj souhlas s uvedeným úložištěm zrušit a kdykoli použít kliknutím myši níže. V této situaci je ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie pro odhlášení, takže Matomo (Piwik) nebude shromažďovat žádná data relace. Poznámka: pokud smažete své soubory cookie, způsobí to také odstranění souboru cookie pro odhlášení a možná jej budete muset znovu aktivovat.

Sociální média

Skupina BENTELER udržuje online přítomnost na sociálních sítích za účelem komunikace s příslušnými uživateli a poskytování širokého spektra informací. Nemáme žádný přímý vliv na zpracování údajů, a proto výslovně upozorňujeme, že zpracování je možné i mimo EU. To může mít za následek rizika pro uživatele, např. vymáhání práv je ztíženo nebo údaje podléhají jinému zákonu. Obecně bychom však chtěli zdůraznit, že při poskytování služeb v Evropě jsou provozovatelé sítí povinni dodržovat normy EU pro ochranu údajů. Kromě toho se uživatelská data na sociálních sítích obecně používají pro účely reklamy a průzkumu trhu. Například jsou vytvořeny uživatelské profily, které se pak používají k inzerci speciálně pro uživatele. K tomuto účelu se obvykle používají soubory cookie, malé soubory uložené ve Vašem zařízení. Uživatelské profily však mohou také obsahovat data nezávislá na zařízení, zejména pokud se přihlásíte do odpovídající sítě. Podrobné informace o uložených datech a možnosti námitek naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně údajů provozovatelů příslušné sítě. Rovněž upozorňujeme na to, že v případě žádostí o informace a uplatnění práv uživatelů lze tyto požadavky uplatňovat nejúčinněji přímo u poskytovatelů. Přístup k údajům uživatelů mají pouze poskytovatelé a mohou přímo přijímat vhodná opatření a poskytovat informace. Pokud přesto potřebujete pomoc, můžete nás také kontaktovat.

- Zpracovávané typy dat:
údaje o inventáři (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), obsahová data (např. zadávání textu, fotografie, videa), údaje o použití (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, přístupové časy), meta/komunikační data (např. informace o zařízení, adresy IP).

- Data o subjektu:
uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).

- Účely zpracování:
kontaktní dotazy a komunikace, sledování (např. profilování zájmů / chování, používání cookies), remarketing, měření vzdálenosti (např. statistika přístupu, rozpoznávání vracejících se návštěvníků).

- Právní základ:
Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR).

Použité služby a poskytovatel služby:

- Instagram:
sociální síť; poskytovatel služby: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA;

webová stránka: https://www.instagram.com
zásady ochrany osobních údajů: http://instagram.com/about/legal/privacy

- Facebook:
sociální síť; poskytovatel služby: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, Mutterunternehmen: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA;

webová stránka: https://www.facebook.com
zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy

ochrana soukromí (zajištění úrovně ochrany dat při zpracování dat v USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

možnost námitky (odhlášení):
nastavení pro reklamu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

další informace o ochraně údajů:
smlouva o společném zpracování osobních údajů na stránkách Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

zásady ochrany osobních údajů pro stránky Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

- LinkedIn:
sociální síť; poskytovatel služby: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland;

webová stránka: https://www.linkedin.com
zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

ochrana soukromí (zajištění úrovně ochrany dat při zpracování dat v USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

možnost námitky (odhlášení): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

- Twitter:
sociální síť; poskytovatel služby: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA;

zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy

Twitter-nastavení: https://twitter.com/personalization

ochrana soukromí (zajištění úrovně ochrany dat při zpracování dat v USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

- YouTube:
sociální síť; poskytovatel služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

ochrana soukromí (zajištění úrovně ochrany dat při zpracování dat v USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

možnost námitky (odhlášení): https://adssettings.google.com/authenticated

- XING:
sociální síť; poskytovatel služby: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany;

webová stránka: https://www.xing.com
zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

- Kununu:
platforma pro hodnocení zaměstnavatele; poskytovatel služby: New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany;

webová stránka: https://www.kununu.com
zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

- Glassdoor:
náborová platforma; poskytovatel služby: Glassdoor Inc., 100 Shoreline Highway, Mill Valley California, USA;

webová stránka: https://www.glassdoor.de
zásady ochrany osobních údajů: https://www.glassdoor.de/about/privacy.htm

YouTube

Pro zařazení videí na náš web používáme poskytovatele YouTube. YouTube provozuje YouTube LLC se sídlem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je zastoupena společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jakmile navštívíte náš web s pluginem YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Server YouTube je přitom informován o tom, kterou speciální stránku naší internetové přítomnosti jste navštívili. Pokud jste také přihlášeni ke svému účtu YouTube, YouTube vám umožní spojit vaše prohlížení přímo s vaším osobním profilem. Tuto možnost přiřazení můžete vyloučit, pokud se předem odhlásíte ze všech svých mobilních zařízení ze svého účtu. Další informace o shromažďování a používání vašich dat na YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=en.

Facebook
Použití sociálních pluginů Facebooku

Tento web používá sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou rozpoznatelné díky jednomu z log Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici nebo „palci nahoru“) nebo jsou identifikovány pomocí doplňku „Facebook sociální plugin“. Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když uživatel vyvolá jednu z webových stránek tohoto webu, která obsahuje takový plugin, vytvoří jeho prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen přímo do vašeho prohlížeče pomocí Facebooku a integrován do webové stránky stejným způsobem. Provozovatel proto nemá žádný vliv na rozsah dat, která Facebook shromažďuje pomocí tohoto pluginu, a proto informuje uživatele podle svých nejlepších znalostí:

Vzhledem k integraci pluginů získává Facebook informace o tom, že uživatel navštívil relevantní stránku webu. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu ke svému účtu na Facebooku. Pokud uživatelé interagují s doplňky, např. klikněte na tlačítko ”Like” nebo “zanechte komentář”, příslušné informace jsou přeneseny vaším prohlížečem přímo na Facebook a tam uloženy. Pokud uživatel není členem Facebooku, může Facebook stále najít a uložit svou IP adresu. Podle Facebooku jsou v Německu ukládány pouze anonymizované IP adresy.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, jejich dalším zpracování a používání Facebookem, o vašich právech v tomto ohledu a možných nastaveních, která mohou uživatelé provést, aby chránili své soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud je uživatel členem Facebooku a nepřeje si, aby Facebook shromažďoval údaje o nich prostřednictvím tohoto webu a aby je propojil s údaji svého člena, které o nich Facebook uložil, musí se před návštěvou tohoto webu odhlásit z Facebooku.

Uživatelé mohou provést další nastavení a namítat použití svých údajů pro reklamní účely v rámci nastavení svého profilu na Facebooku na adrese https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo pomocí americké webové stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo webová stránka EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou prováděna způsobem nezávislým na platformě, tj. jsou používána pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Facebookový remarketing / přesměrování

Na našem webu jsou integrovány remarketingové značky poskytované sociální sítí Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Při návštěvě našeho webu se vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook pomocí remarketingových značek. Facebook proto dostává informace, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Facebook proto může vaši návštěvu přiřadit k našemu uživatelskému účtu. Takto získané informace můžeme použít k zobrazování reklam na Facebooku. Chtěli bychom zdůraznit, že my jakožto provozovatelé této webové stránky nevíme o obsahu přenášených údajů ani o účelu, pro které je Facebook používá. Další informace o této záležitosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud nechcete, aby vaše data byla shromažďována prostřednictvím Custom Audience, můžete Custom Audience zakázat zde.

Měření konverze pomocí akčního pixelu návštěvníka Facebooku

S vaším souhlasem používáme na našem webu „akční pixel návštěvníka“ poskytnutý společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Můžeme jej použít ke sledování uživatelských akcí poté, co viděli nebo klikli na reklamu na Facebooku. Můžeme tedy zaznamenat účinnost reklam Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu. Takto shromážděná data jsou pro nás anonymní, takže nemůžeme vidět osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tato data jsou však uložena a zpracována společností Facebook, o které vás informujeme podle našich nejlepších znalostí. Facebook může tato data propojit s vaším účtem Facebook a také je použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání dat Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Můžete povolit Facebooku a jeho partnerům umisťovat reklamy na Facebook i mimo něj. Kromě toho může být pro tyto účely ve vašem počítači uložen soubor cookie. Tento souhlas mohou udělit pouze uživatelé starší 13 let. Pokud jste mladší, žádáme o radu rodiče nebo zákonného zástupce.

Klikněte sem,chcete-li svůj souhlas odvolat

Komunikace přes Facebook Messenger

Tento web používá jako další způsob komunikace Facebook Messenger poskytovaný společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Podrobnosti a obsah komunikace jsou zpracovávány pomocí serverů v USA. Facebook také vyhodnocuje metadata komunikace, nikoli však obsah zpráv, pro reklamní účely.

Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://en-gb.facebook.com/privacy/explanation

Chcete-li zabránit shromažďování vašich údajů pomocí Facebooku, klikněte na odkaz pro odhlášení: zakázat Facebook pixel

Instagram

Tento web používá pluginy a tlačítka Instagramu, včetně textu, obrázků, videí a tlačítek, poskytnutých společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Otevřením stránky obsahující plugin Instagram se naváže přímé připojení k serverům Instagramu a obsah pluginu se přenese přímo do vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Tím získá Instagram informace, že Váš prohlížeč vstoupil na odpovídající stránku, i když nemáte profil Instagramu nebo nejste přihlášeni k Instagramu. Tyto informace (včetně Vaší IP adresy) se odesílají přímo z vašeho prohlížeče na server Instagram v USA a ukládají se tam.

Pokud jste přihlášeni do Instagramu, Instagram může přímo spojit vaši návštěvu našich webových stránek s vaším Instagramovým účtem. Při interakci s pluginy jsou tyto informace také přeneseny přímo na server Instagramu a uloženy na něj. Informace se také zveřejní na Vašem účtu Instagram a zobrazí se Vašim kontaktům.

Další informace o shromažďování a používání Vašich informací Instagramem naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů Instagramu na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/.

WhatsApp

Tento web používá funkce služby WhatsApp. Poskytovatelem je WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Pomocí tlačítka WhatsApp sdílení budete moci odeslat obsah našeho webu svým kontaktům WhatsApp. Tlačítko sdílení WhatsApp je pouze odkaz na poskytovatele WhatsApp. Data jsou přenesena do WhatsApp, pouze když uživatel aktivuje odkaz a předá data přes WhatsApp ke kontaktu. Kliknutím na tlačítko bude WhatsApp vědět, kterou stránku právě navštěvujete. Chtěli bychom zdůraznit, že my, jakožto provozovatelé této webové stránky, nevíme o obsahu přenášených údajů ani o účele, pro které je používá WhatApp.

Další informace naleznete na prohlášení o ochraně osobních údajů WhatsApp na adrese http://whatsapp.com/legal.

Google Web Fonts

Tento web používá k jednotné reprezentaci tzv. Webové fonty poskytovaná společností Google. Fonty Google jsou na našem serveru nainstalována lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Tlačítko / plugin LinkedIn

Naše webové stránky používají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Každá návštěva jedné z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, naváže připojení k serverům LinkedIn. Při návštěvě našich webových stránek bude LinkedIn informována o vaší IP adrese.

Pokud kliknete na plugin LinkedIn nebo tlačítko LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn bude moci spojit vaši návštěvu našich webových stránek s vámi a vaším uživatelským účtem. Poukazujeme na to, že my jako provozovatel stránek neznáme obsah přenášených (osobních) dat a jejich použití společností LinkedIn.

Používání pluginu LinkedIn se provádí na základě čl. 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejširší expozici na sociálních médiích.

Další informace o této záležitosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Xing Share Button

Tento web používá „XING Share Button“. Při návštěvě tohoto webu váš prohlížeč naváže rychlé připojení k serverům XING SE, Dammtorstraße 30, D-20354 Hamburk, Německo („XING“), které poskytují funkce „XING Share Button“ (zejména výpočet / zobrazení hodnoty měřiče). XING při návštěvě tohoto webu neukládá žádné osobní údaje o vás. XING zejména neukládá žádné IP adresy. Kromě toho pomocí tlačítka „XING Share Button“ nebude provedeno žádné hodnocení vašeho chování při prohlížení, pokud jde o používání cookies ve spojení. Nejnovější informace o ochraně údajů o „tlačítku sdílení XING“ a další informace naleznete na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Twitter

Na tento web jsme integrovali součásti Twitteru. Twitter je veřejná služba pro zasílání krátkých zpráv. Tyto krátké zprávy si mohou zobrazit všichni, včetně lidí, kteří nejsou registrováni na Twitteru.

Služba Twitter ins je poskytovaná společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pokaždé, když navštívíte jednu z individuálních stránek tohoto webu, který provozujeme a na kterém je integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), váš internetový prohlížeč bude spuštěn příslušnou komponentou Twitter, aby stáhl reprezentaci odpovídající komponenty Twitter z Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitter naleznete na adrese https://about.twitter.com/de/resources/buttons.

To umožňuje Twitteru zjistit, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštěvujete. Účelem integrace komponenty Twitter je umožnit našim uživatelům znovu distribuovat obsah této webové stránky, optimalizovat naše návštěvní čísla a propagovat tuto webovou stránku na internetu. Vše je na základě a v souladu s čl. 6(1)(f) GDPR.

Při návštěvě našeho webu a současném přihlášení na Twitter vás Twitter rozpozná pokaždé, když navštívíte náš web, pokud je na příslušné stránce integrován plugin pro Twitter. Během pobytu na našem webu obdrží Twitter informace o tom, kterou konkrétní podstránku našeho webu navštěvujete nebo jste navštívili.

Chcete-li zabránit tomuto přenosu dat na Twitter, můžete se před přístupem na naše webové stránky odhlásit z účtu Twitter. Aktuální informace o ochraně dat služby Twitter najdete na adrese https://twitter.com/privacy?lang=en.

Twitter je certifikován v souladu s dohodou o ochraně osobních údajů, a proto je vázán evropským zákonem o ochraně údajů: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Odhlášení: https://twitter.com/personalization.

Bitly.com

Pro zkrácení URL na našem webu a na našich sociálních sítích používáme poskytovatele Bitly.com. Bitly.com provozuje společnost Bitly, inc, se sídlem na 139 5. Avenue, 5. patro, New York, NY 10010.

Jakmile kliknete na bitly odkaz publikovaný námi, Vaše data budou shromažďována a zpracovávána Bitly. Podrobnosti o zpracování těchto údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Bitly. Přístup k němu získáte prostřednictvím následujícího odkazu: https://bitly.com/pages/privacy.

Pokud s používáním krátkých odkazů nesouhlasíte s tím, že Bitly propojí váš webový prohlížeč nebo IP adresu s Bitly odkazy, klikněte na následující odkaz: https://bit.ly/a/optout.

T1p.de

Pro zkrácení URL na našem webu a na našich sociálních sítích používáme poskytovatele t1p.de T1p.de provozuje společnost Gnu York IT-Dienstleistungen, Eisenstuckstraße 43, 01069 Dresden.

Jakmile kliknete na odkaz t1p.de zveřejněný námi, vaše data budou shromažďována a zpracovávána t1p.de. Podrobnosti o tomto zpracování dat naleznete v zásadách ochrany dat t1p.de. Web můžete navštívit pomocí následujícího odkazu: https://t1p.de/datenschutzerklaerung.

T1p.de tyto údaje nepoužije pro analýzu ani nebudou poskytnuta třetím stranám, pokud s tím výslovně nesouhlasíte nebo neexistuje-li právní základ.

Bezpečnost

Skupina BENTELER používá technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů, které uchováváme před náhodnou nebo úmyslnou manipulací neoprávněnými osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále přizpůsobována technickému rozvoji.

Zpracování dat třetími stranami

Skupina BENTELER zapojuje do zpracování dat externí poskytovatele služeb. Společnost BENTELER požaduje od těchto společností, aby osobní údaje shromážděné při zpracování byly použity výhradně k zamýšlenému účelu a aby byla zajištěna odpovídající ochrana údajů v souladu s místně platnými předpisy o ochraně údajů.

Právo na přístup

V souladu se stávajícími právními předpisy vás společnosti skupiny BENTELER na požádání písemně informují, zda a které z vašich osobních údajů jsou námi uloženy. Pokud jsme navzdory našemu úsilí uložili nesprávné informace, na vaši žádost tyto informace upravíme, zablokujeme nebo odstraníme.

Práva uživatelů a mazání dat

Uživatelé mají právo bezpaltně získat na požádání informace o osobních údajích, které o nich ukládáme. Uživatelé mají také právo opravit nesprávné údaje, odvolat souhlas, zablokovat a vymazat jejich osobní údaje a podat stížnost u odpovědného orgánu dozoru, pokud se domnívají, že jejich údaje jsou zpracovávány nezákonně.

Data, která ukládáme, se vymažou, jakmile již nejsou požadována pro zamýšlený účel a pokud jejich vymazání není v rozporu se zákonnými požadavky na uchovávání.

Kontakt s BENTELEREM

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailu, vaše data uchováme, z důvodů manipulace nebo následné otázky, po dobu šesti měsíců. Vaše data nebudeme předávat třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu zásad ochrany osobních údajů s cílem přizpůsobit je změněné právní situaci nebo v případě změny služby nebo zpracování dat. To se však týká pouze prohlášení o zpracování dat. Pokud je vyžadován souhlas uživatele nebo pokud části zásad ochrany osobních údajů obsahují ustanovení o smluvním vztahu s uživateli, budou změny provedeny pouze se souhlasem uživatele. Od uživatelů se požaduje, aby se pravidelně informovali o obsahu zásad ochrany osobních údajů.

Otázky a návrhy týkající se ochrany údajů

Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím našeho úředníka pro ochranu osobních údajů skupiny BENTELER Deutschland GmbH, 33102 Paderborn, nebo zašlete e-mail na adresu: datenschutz@benteler.com