POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Shromažďování, zpracování a používání dat. Když navštívíte naše webové stránky, používáme k jejich zkvalitňování mimo jiné tyto statistické informace:

Počet návštěvníků každé webové stránky - použitý operační systém a poskytovatel internetového vyhledávače, datum a hodina přístupu, zabezpečení. Skupina Benteler používá technická a organizační opatření na ochranu osobních dat, která jsou u nás uložena, proti náhodné nebo záměrné manipulaci nepovolanými osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále přizpůsobována technickému rozvoji.